Seminar ini adalah bertujuan untuk meningkatan pengetahuan asas dan kemahiran kepada pegawai dan staf serta pihak kontraktor yang bertanggungjawab secara langsung dan tidak langsung dalam pengurusan fasiliti untuk universiti awam. Pemahaman asas dalam aspek skop, bidang tugas, peranan dan applikasi pengurusan fasiliti oleh pihak yang terlibat dapat membantu menambah nilai perniagaan teras universiti awam supaya lebih berkualiti dan berkesan.

Tentatif

08:00 – 08:30              :         Pendaftaran/minum pagi

08:30 – 08:45              :          Kata Aluan Pengarah Bahagian Pengurusan Fasiliti/CeFM

08:45 – 09:45              :          Modul 1- Pemahaman Asas kepada Pengurusan Fasiliti

09:45 – 10:15              :           Modul 2 – Peranan Pengurusan Fasiliti dalam Menambah Nilai Perniagaan Teras sesuatu Organisasi

10:15 – 10:45              :           Rehat/Kudapan

10:45 – 12:30              :           Modul 3 – Amali Pengurusan Fasiliti dalam membantu menambah Nilai Perniagaan Teras Universiti Awam.

                                             Peserta akan diberi tugasan mengikut PTj/syarikat yang diwakili dengan merujuk kepada skop kerja sebenar dan peranan

                                             dalam membantu mencapai objektif Perniagaan Teras PTj/Syarikat masing-masing.

12:30 – 13:30              :          Tamat/Makan Tengahari

 

Penceramah/Fasilitator

Professor Madya Dr Rozilah Kasim

Ketua

Pusat Kecemerlangan Pengurusan Fasiliti (CeFM)

Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia